Posts tagged skrzydła

#lądowanie19 – nie podcinaj mi skrzydeł

Podcinanie komukolwiek skrzydeł jest bardzo powszechnym zachowaniem. W końcu nie wszyscy lubimy, gdy inni odnoszą sukcesy, nawet niewielkie. Dlatego też, nigdy nie tolerowałem takiego zachowania wobec siebie. Narzucone cele wymagają ode mnie pewnych wyrzeczeń, czy to poświęcenia czasu na zdobycie wiedzy, na napisanie tekstu, skontaktowanie się z odpowiednimi osobami. W efekcie tych i innych działań, osiągnięty cel wywołuje niesamowitą euforię. Przez głowę przewija się myśl, że kolejny sukces osiągnięty i oby kolejny też się udało. Cieszę się ja, Żona, rodzina. Jednak…

Poznaj historię